[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Verzenden & Retour

Artikel 1. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/ bedrijf/ leverancier.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door LanBaas is overeengekomen – het moment (naar keuze van LanBaas ) waarop LanBaas de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3. Indien de wederpartij LanBaas niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/ of – indien vervoer of verzending door LanBaas is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is LanBaas gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 2. Herroepingsrecht (annuleren/ retourneren van order)

1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen het recht de bestelling te annuleren, zij het dat LanBaas te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
2. Een annulering/ retournering dient altijd aangevraagd te worden en kan alleen verwerkt of ingestuurd worden met schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de retourzending. Je kunt een annuleringsverzoek (voordat goederen zijn verzonden) via je accountmanager of onze verkoopafdeling aanvragen, een retourneringsverzoek (product dat reeds onderweg is of geleverd is) kun je aanvragen via de retourenafdeling ([email protected]).
3. Kosten en schades die voor LanBaas gepaard gaan met de annulering zullen in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten (restockingfee / handelingsfee) (of een schatting hiervan) worden vooraf medegedeeld en zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder onder andere omloopsnelheid, retourvoorwaarden van de leverancier/ fabrikant, staat van het product, waarde van het product en eventuele (groot)transportkosten.
4. De voorwaarden die LanBaas stelt bij annulering of retournering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen): * Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt. * De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper.
5. Het recht tot annuleren/retourneren geldt niet in geval van: * Software, computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken; * Digitale software/ licenties, fysieke licenties, garantiepakketten of andere persoonlijke producten; * Producten van hygiënische aard, zoals verzorgingsproducten; * Speciaal voor jou bestelde of samengestelde producten; * OP=OP en koopjescorner producten; * Producten waarvan LanBaas uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll naar top